Klimaattechniek

logo

Met gebouwautomatisering worden primair werktuigbouwkundige installaties geregeld. Om deze processen goed aan te kunnen sturen beschikt HC RT over een brede kennis van klimaattechniek. Alle medewerkers volgen diverse externe cursussen op het gebied van klimaattechniek en worden verder intern en in de praktijk opgeleid door ervaren collega’s. De medewerkers van de afdelingen Engineering, Uitvoering en Service beschikken tezamen over meer dan 250 jaar ervaring. 

Door onderdeel uit te maken van HC Groep kan HC RT zich beroepen op de aanwezige kennis en kunde binnen de diverse organisaties. Specifieke deelgebieden als luchtverdeeltechniek, be- & ontvochtiging, luchtbehandeling, klimaatplafonds, parkeergarageventilatie en trappenhuis overdruksystemen zijn binnen de organisatie vertegenwoordigd. Hierdoor kan HC Groep zich positioneren als totaalleverancier van onder meer comfort, veiligheid, behaaglijkheid en optimale woon- en werkomgevingen. De verschillende bedrijven nemen een belangrijke plaats in binnen de installatieketen en treden op als partner van onder meer de opdrachtgever, adviseur, architect en installateur.

Samen de mogelijkheden bespreken?
Contact opnemen