Building Analytics

logo

Gebouwautomatiseringssystemen regelen geautomatiseerd alle processen van de werktuigbouwkundige en voor een deel de elektrotechnische installaties van een gebouw. Dit is geen statische situatie: het gebruik van het gebouw en het gedrag van de gebruikers veranderen steeds, daarnaast hebben de verschillende seizoenen en weersomstandigheden invloed op de processen. Kortom, het is een dynamisch proces.

Data

Ook in GebouwBeheerSystemen wordt steeds meer data verzameld. Deze data op zich heeft een beperkte waarde, bewerkt is het van onschatbare waarde. Het is van belang om goed vast te leggen welke data dient te worden verzameld en hoe deze data (buiten het gebouw) veilig gesteld moet worden. Daarna moet deze data worden omgezet in informatie en deze informatie moet geanalyseerd, geïnterpreteerd en vergeleken worden met benchmarks en Key Performance Indicators (KPI).

Verzamelen, Analyseren & Adviseren

Building Analytics werkt volgens het principe Verzamelen, Analyseren & Adviseren en is een virtuele gebouwmanager die volledig geautomatiseerd en continu de gebouwprestatie verbetert. Het systeem wordt projectspecifiek ingericht.

Integriteit en energie

De meeste systemen leggen alleen de focus op energie(-besparing); HC RT neemt de integriteit van de installatie als uitgangspunt. HC RT monitort het systeem continu inzake afwijkend gedrag op het gebied van techniek, energie en comfort. Kleine afwijkingen in gedrag zijn vaak het begin van een later optredende storing. Door deze vroegtijdig te detecteren en te rapporteren kan het probleem opgelost worden voordat de gebruikers de gevolgen ervan ervaren. Hierdoor blijft het systeem steeds optimaal werken en het energiegebruik optimaal laag.

Samen de mogelijkheden bespreken?
Contact opnemen