ICT & Cyber security

logo

ICT wordt een steeds groter onderdeel van een gebouwautomatiseringsinstallatie. De onderstations en Enterprise-omgeving zijn al onderdeel van het IP-netwerk en steeds meer installatieonderdelen worden hierin opgenomen. HC RT levert al meer dan 5 jaar uitsluitend webbased systemen die via het internet bekeken, bediend en beheerd worden. De servers waar het GBS op draait zijn daarnaast een belangrijk ICT-component.

Partner
HC RT heeft een brede kennis van ICT-netwerken en toepassingen. Voor expertkennis zijn wij een partnership aangegaan met een full service ICT-dienstverlener die ons ondersteunt en (een deel) van de ICT-infrastructuur ontwikkelt, bouwt, beheert en beveiligt. Samen met onze partner hebben wij een compleet pakket aan diensten ontwikkeld, die in de vorm van Software as a Service (SaaS)-oplossing op de markt worden gebracht. Een voorbeeld van deze samenwerking is een app ontwikkeld voor smartphone, tablet en / of PC voor het bedienen van klimaat, verlichting en zonwering.

Cyber security
Omdat steeds meer systemen via het internet bereikbaar zijn en informatie uitwisselen, dienen er steeds strengere eisen aan de beveiliging hiervan te worden gesteld. HC RT heeft hier, samen met haar IT-partner, een professionele oplossing voor ontwikkeld, de E-Solution Cyber Security. Toegang en data-uitwisseling vindt plaats via een professioneel datacenter in Nederland, waar vier niveaus van beveiliging de authenticatie geautoriseerde digitale toegang tot een gebouw en informatie zekerstellen. Onderdeel van de beveiliging is het installeren van een professioneel gemanagede firewall in het specifieke gebouw.

Samen de mogelijkheden bespreken?
Contact opnemen