Over veilig werken en de NEN 3140

veiligwerken.png
10 januari 2023

Veilig en gezond thuiskomen na een dag werken, staat bij ons voorop. Zo verlangt het werken aan elektrische installaties specifieke kennis, zodat er adequaat kan worden opgetreden bij risicovolle situaties. Om op dit vlak extra bewustzijn te creëren onder ons team van technisch medewerkers, hebben zij eind 2022 een specifieke NEN 3140 dagopleiding gevolgd.

Binnen HC RT en Barcol-Air staan veiligheid en gezondheid (V&G) centraal in de bedrijfsvoering en vormen deze thema's ‘de groene draad’ in alle zaken die we hieromtrent regelen en organiseren. Want veilig en gezond thuiskomen na een dag werken, dat is wat wij -als werkgever- belangrijk vinden voor onze medewerkers. Een onderdeel van Veilig Werken is de NEN 3140 voor medewerkers.

Alleen medewerkers die in het bezit zijn van een NEN 3140 certificaat mogen werkzaamheden aan elektrische apparaten en installaties uitvoeren. Hierbij is sprake van een essentieel verschil tussen werken met en werken aan elektrische apparaten en installaties. Iedereen is bijvoorbeeld vrij om gebruik te maken van een printer, dit betekent echter niet dat iedereen ook bevoegd tot het plegen van onderhoud aan het apparaat.

Dit zijn verantwoordelijkheden voor iemand die opgeleid is tot NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP), onder supervisie van een NEN 3140 Vakbekwaam Persoon (VP). Deze laatste is uiteraard ook bevoegd tot het uitvoeren van deze werkzaamheden.

HC RT en de NEN 3140

Eind 2022 hebben de technische medewerkers van HC RT en Barcol-Air een dagopleiding inzake de NEN 3140 gevolgd, waarbij zij allen de eindtoets positief hebben afgesloten. Hiermee beschikken HC RT en Barcol-Air over zowel VOP (Voldoende Onderricht Persoon) als VP (Vakbekwaam Persoon) gecertificeerde medewerkers.  

Om aan de normeringen van de NEN 3140 te blijven voldoen, hebben we daarnaast als organisatie een managementsysteem opgezet, waarbij een installatieverantwoordelijke aanwijzingen doet. In deze aanwijzingen zijn verschillende gradaties (VOP of VP) opgenomen, waarin is vastgelegd welke medewerkers de verschillende werkzaamheden aan of nabij elektrische objecten mogen uitvoeren.

Met het behalen van de certificeringen en ons nieuwe managementsysteem wordt de kans op ongevallen op het werk aanzienlijk verminderd en maken wij een veilige start van het nieuwe jaar!

Meer nieuwsberichten

Aandelenoverdracht HC Groep B.V.

rosenberg_nieuws.jpg

Rosenberg Ventilatoren onderdeel HC Groep

Online conferentie: Bits, Bricks & Behaviour 2020