Service & Onderhoud

logo

Een meet- en regelinstallatie bestaat uit verschillende componenten waaronder veldapparatuur, corrigerende organen, naregelingen, onderstations, servers en regelkasten. Deze componenten regelen samen met de specifieke applicatiesoftware alle installaties in het object. De combinatie van componenten en de software zijn projectspecifiek geselecteerd en ontworpen, waardoor de meet- en regelinstallatie optimaal is afgestemd op de technische installaties in het gebouw en het bijbehorende gebruik. Een moderne meet- en regelinstallatie maakt gebruik van geavanceerde technieken en integreert steeds meer installatiecomponenten van derden waardoor er één gebruiksvriendelijke installatie ontstaat.

Gespecialiseerd

HC RT is gespecialiseerd in tweedelijns regeltechnisch onderhoud alsmede het (op afstand) beheren van installaties. Alle door HC RT geleverde installaties zijn gebouwd met producten van A-leveranciers en kennen open communicatieprotocollen. Het basisonderhoud en -beheer is eenvoudig door de installateur zelf uit te voeren. Voor specialistische werkzaamheden aan regelapparatuur en software treedt HC RT op als technisch dienstverlener.

Onderhoudssysteem

Building Analytics technologie faciliteert preventief onderhoud en kan geheel geautomatiseerd uitgevoerd worden. Basis-correctief onderhoud wordt door de installateur uitgevoerd, HC RT onderhoudt de DDC-hardware en -software. Op basis van langjarig onderhoud adviseert HC RT zijn klanten over “MeerJaren Onderhoudsplannen en Begrotingen”.

Systeemaanpassingen

HC RT is technisch dienstverlener voor het uitvoeren van upgrades en het verzorgen van aanpassingen aan regeltechnische systemen. Deze werkzaamheden kunnen zowel ter plaatste als op afstand worden uitgevoerd.

Samen de mogelijkheden bespreken?
Contact opnemen