productensystemen(1)

Complete projectontzorging

HC RT is gespecialiseerd in het adviseren, ontwerpen, installeren, testen, integreren en onderhouden van regeltechnische installaties. Dit alles met als doel het realiseren van een gezond en duurzaam binnenklimaat, waarbij gebruikers optimaal kunnen werken, leven, leren, sporten en verblijven. We realiseren zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Nieuwbouw

Als uitgangspunt bij nieuwbouwprojecten worden de door de installatieadviseur of het projectteam opgestelde specificaties gehanteerd, welke verstrekt worden in de vorm van het bestek en de ontwerptekeningen (uitvoerende of definitieve fase).

HC RT controleert alle projectstukken op compleetheid van informatie, technische haalbaarheid, integraliteit en praktische uitvoerbaarheid. Eventuele afwijkingen worden met de opdrachtgever besproken en waar nodig wordt advies geleverd over gewenste aanpassingen.

Renovatie

Bij renovatieprojecten wordt een gebouw bouwkundig, grootschalig gerenoveerd en over het algemeen wordt hierbij de regelinstallatie in zijn geheel vervangen (met de bestaande situatie als uitgangspunt). Bij deze projecten wordt reeds in een eerder stadium met opdrachtgevers samengewerkt.

HC RT adviseert hierbij over de beste technische en economische oplossing, waarvoor een gedegen onderzoek van de bestaande situatie plaatsvindt alsmede een inventarisatie van de gewenste resultaten met betrekking tot het te realiseren binnenklimaat. Indien nodig wordt, bij speciale toepassingen, het Solutions Center en de Climate Room voor test en onderzoek ingezet.

Advies

Door de snel toenemende hoeveel techniek in een gebouw en de complexiteit hiervan, is de rol van HC RT - naast uitvoerend - steeds meer adviserend geworden. We investeren continu in zowel onze mensen (via training & opleiding) als in de toepassing van nieuwe technologieën. Hierdoor beschikken we over uitgebreide expertise op het vlak van gebouwautomatisering en fungeren wij als projectpartner met een hoge toegevoegde waarde.

Systeemontwerp

Door de toenemende complexiteit en integratie van soms meer dan 20 verschillende systemen, wordt een goed installatieontwerp in een zo vroeg mogelijk stadium van het project steeds belangrijker. In het eerste ontwerp dient wel voldoende flexibiliteit ingebouwd te zijn om in een later stadium nog aanpassingen te kunnen doorvoeren. In het systeemontwerp worden zaken als informatieverzameling, het welzijn van de gebruikers, duurzaamheid en dataverzameling zorgvuldig meegenomen.

Projectspecifieke oplossingen

Regelinstallaties zijn steeds vaker een mix van standaard oplossingen, projectspecifieke oplossingen en nieuwe technologie. Standaard oplossingen worden vastgelegd en bewaakt in engineering standaarden. HC RT beschikt over zeer veel ervaring met het ontwikkelen, testen en implementeren van projectspecifieke, regeltechnische oplossingen voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

We helpen u graag verder!

Meer weten over onze mogelijkheden?

Wilt u meer informatie ontvangen over onze oplossingen voor renovatie- of nieuwbouwprojecten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

contact